loader image
+90 542 155 46 48 info@ankaradilkom.com 9.00-19.00

Yarık Damak ve Dudakta Dil ve Konuşma Bozuklukları

Yarık Damak/Dudak’ta Dil ve Konuşma Bozuklukları Dudak damak yarıkları, bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında dudak ve damağı oluşturan yapıların çeşitli sebeplerle tam birleşmemesi sonucu meydana gelmektedir. Yer olarak sadece dudakta, sadece damakta veya her ikisinde de görülebilir. Dudak yarığı tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Damak yarığı küçük dilde bir çentik şeklinde, damak yüzeyinin altında […]

Travmatik Beyin Hasarı Nedir?

Travmatik Beyin Hasarı Nedir? Travmatik beyin hasarı, kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması ( kalorifer gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (çivi gibi) sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır. Bu hasarla birlikte dilde; Sözcük bulma güçlüğü; düzgün cümle kuramama; uzun ve çoğunlukla hatalı anlatımlar ya da açıklamalar; sözcükleri […]

MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Motor Konuşma Bozuklukları Motor konuma bozuklukları nörolojik bir bozukluk nedeniyle kişinin konuşma eyleminde meydana gelen bozukluklardır. Oluşan nörolojik bozukluk sonucu kişinin konuşmayı planlama, programlama, kontrol etme, düzenleme süreçlerinde güçlükler görülmektedir. KONUŞMA APRAKSİSİ Konuşma apraksisi konuşma üretiminin ve planlı kas hareketlerinin motor planlanmasında güçlük yaşanmasıdır. Birey için ses, hece ve sözcükleri üretmek ve birleştirmek zordur; beynin […]

kekemelik hızlı konuşma

Kekemelik – Hızlı Konuşma Bozukluğu Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur.Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. Akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve benzer problemler konuşmanın doğal akışını etkiler. […]

İŞİTSEL REHABİLİTASYON

İşitsel Rehabilitasyon İşitme kaybı; doğum öncesi ya da doğum sonrası meydana gelen nedenlerle, kulağın ses duyma özelliğini kısmen veya tamamen kaybetme durumuna denir. İşitme kaybı bireylerin dil gelişimini, iletişim becerisini, sosyal becerilerini ve akademik başarısını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ancak işitme kaybının ortaya çıkardığı bu etkileri; erken tanı, erken cihazlandırma ve erken işitsel rehabilitasyon hizmetleriyle […]

İŞİTME KAYBINA BAĞLI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Dil ve konuşma gelişimini engelleyen faktörler arasında işitme kaybının varlığı mutlaka yer almaktadır çünkü dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitmenin olmasıdır. İşitme kayıpları, doğası gereği, çocuğun dil ve konuşma gelişiminde gecikmelere ve yetersizliklere neden olacaktır. Dolayısıyla işitme […]

GEÇİKMİŞ DİL VE KONUŞMA

Gecikmiş Dil ve Konuşma Dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Dil, insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. Bir dil, yalnızca konuşma dilini akla getirmemelidir; yazı ve işaret kullanımı da bir dildir. Konuşma ise bu duygu ve düşünceleri içeren kuralların gerekli organlar yardımıyla fiziksel olarak üretildiği sistemdir.Bir çocuk duygu ve düşüncelerini aktarmak […]

Fonolojik Bozukluk

Fonolojik Bozukluk Bu rahatsızlığı olan çocuklar tipik olarak konuşma sırasında bazı sesleri atlama, yerine başka sesler söyleme veya düzensiz söyleme eğilimindedir. Örneğin Hasan yerine Hasa denilmesi, kap yerine pak denilmesi, “kitap” yerine bir sefer “kipat”, bir sefer “tipak” diyebilir ve bazı seslerin çıkartılamaması tarzında olabilir. Yapılan birçok araştırmada fonolojik sorunların çocukluk döneminde oldukça sık olduğunu […]

Disleksi

Disleksi Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Mental Rahatsızlıklar Tanılama Sistemi (1994)’ne göre, Disleksi; Okuma Bozukluğu olarak Öğrenme Bozuklukları içinde tanımlanır. Diğer öğrenme bozuklukları; Matematik Bozukluğu ve Yazılı Anlatım Bozukluğu’dur. Disleksi;en sık görülen tip olduğu için öğrenme bozukluğunun tanımlanmasında dünyada genel olarak kullanılan bir terim haline gelmiştir. Ülkemizde öğrenme bozukluğu yerine Disleksi teriminin kullanılmasının ayrı bir önemi vardır. […]

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon Bozukluğu Artikülasyon bozukluğu; seslerin yanlış üretilmesi durumudur. Çocuk kapı yerine tapı, ayakkabı yerine ayabbadı, diyebilir bu nedenle artikülasyon bozuklukları konuşma anlaşılırlığını olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerdendir. Artikülasyon bozukluklarının nedenleri çok çeşitli olabilmektedir. Dudak dil ve diş gibi oral yapılardaki anomaliler; CP gibi motor bozuklukları; dudak damak yarıkları; İşitsel işlemleme güçlükleri; işitme engeli bu nedenler […]