loader image
+90 542 155 46 48 info@ankaradilkom.com 9.00-19.00
Verdiğimiz

Eğitimler

img

Afazi Nedir?

Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan bir dil bozukluğudur. Bu dil bozukluğu temel olarak tutuk ve akıcı afazi olarak ikiye ayrılır.

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon bozukluğu; seslerin yanlış üretilmesi durumudur. Çocuk /kapı/ yerine /tapı/; /ayakkabı/ yerine /ayabbadı/ diyebilir bu nedenle artikülasyon bozuklukları konuşma anlaşılırlığını olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerdendir.

Disleksi

Disleksi; Okuma Bozukluğu olarak Öğrenme Bozuklukları içinde tanımlanır. Diğer öğrenme bozuklukları; Matematik Bozukluğu ve Yazılı Anlatım Bozukluğu’dur.

Fonolojik Bozukluk

Bu rahatsızlığı olan çocuklar tipik olarak konuşma sırasında bazı sesleri atlama, yerine başka sesler söyleme veya düzensiz söyleme eğilimindedir. Örneğin Hasan yerine Hasa denilmesi, kap yerine pak denilmesi, “kitap” yerine bir sefer “kipat”, bir sefer “tipak” diyebilir ve bazı seslerin çıkartılamaması tarzında olabilir.

Gecikmiş Dil ve Konuşma​

Bir çocuk duygu ve düşüncelerini aktarmak için gerekli dilbilgisine sahip olabilir fakat konuşma organları (dil, dudak vb.) işlevini gerektiği şekilde yerine getiremediğinden konuşamayabilir. 

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma gelişimini engelleyen faktörler arasında işitme kaybının varlığı mutlaka yer almaktadır çünkü dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitmenin olmasıdır.

İşitsel Rehabilitasyon

İşitme kaybı; doğum öncesi ya da doğum sonrası meydana gelen nedenlerle, kulağın ses duyma özelliğini kısmen veya tamamen kaybetme durumuna denir. İşitme kaybı bireylerin dil gelişimini, iletişim becerisini, sosyal becerilerini ve akademik başarısını olumsuz etkileyen bir durumdur.

Kekemelik ve Hızlı Konuşma

Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur.Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar.

Motor Konuşma Bozukluğu

Motor konuma bozuklukları nörolojik bir bozukluk nedeniyle kişinin konuşma eyleminde meydana gelen bozukluklardır. Oluşan nörolojik bozukluk sonucu kişinin konuşmayı planlama, programlama, kontrol etme, düzenleme süreçlerinde güçlükler görülmektedir.

Travmatik Beyin Hasarı Nedir ?

Travmatik beyin hasarı, kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması ( kalorifer gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (çivi gibi) sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır.

Yarık Damak ve Dudakta Konuşma Bozukluğu

Dudak damak yarıkları, bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında dudak ve damağı oluşturan yapıların çeşitli sebeplerle tam birleşmemesi sonucu meydana gelmektedir. Yer olarak sadece dudakta, sadece damakta veya her ikisinde de görülebilir.