loader image
+90 542 155 46 48 info@ankaradilkom.com 9.00-19.00

İşitsel Rehabilitasyon

İşitme kaybı; doğum öncesi ya da doğum sonrası meydana gelen nedenlerle, kulağın ses duyma özelliğini kısmen veya tamamen kaybetme durumuna denir. İşitme kaybı bireylerin dil gelişimini, iletişim becerisini, sosyal becerilerini ve akademik başarısını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ancak işitme kaybının ortaya çıkardığı bu etkileri; erken tanı, erken cihazlandırma ve erken işitsel rehabilitasyon hizmetleriyle en aza indirmek mümkündür.

7

İşitsel rehabilitasyonun amacı işitme kayıplı bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. İşitsel rehabilitasyon süreci kişiye uygun cihazın sağlanması ile başlar, kişinin cihazına adapte olması ve cihazıyla dinlemeyi öğrenmesi ile devam eder. Böylece kişinin cihazla işitme ve dil gelişimi desteklenir. İşitsel rehabilitasyon sürecinde öncelikle kişiye özel bir program hazırlanır. Bu program hazırlanırken çocuğun farklı gelişim alanlarındaki  (işitme,dil,konuşma,iletişim,bilişsel..) mevcut durumu değerlendirilir. Programın içeriği bireyin gereksinim duyduğu tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde planlanır.

İşitsel rehabilitasyon; işitme kayıplı bireylerin yeterli alıcı ve ifade edici iletişim becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan prosedür ve hizmetleri kapsamaktadır. İşitsel rehabilitasyon eğitimi odyologlar tarafından verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan son kanunda işitme engelliler destek eğitim programında zorunlu eğitim personeli olarak odyolog tanımlanmıştır. Erken tanılanarak cihazlandırılan veya koklear implantı takılan çocuklar için tek başına bunların kullanılması asla yeterli değildir. Bu cihazları efektif kullanabilmeleri için bir odyolog gözetiminde eğitim almaları gerekmektedir.

İşitsel rehabilitasyonda bireylerin işitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları, işitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri, iletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları, okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri, temel matematik becerilerini kazanmaları, akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 İşitme cihazı veya koklear implant kullanan yetişkinler için de rehabilitasyon çok önemlidir. İşitsel uyarım alışkanlıkları değişeceği için mutlaka işitsel algı açısından değerlendirmeleri yapılıp rehabilitasyon programına alınmalıdırlar. İşitmesini sonradan kaybeden yetişkinlerde uyarım değişikliğine alışma, farklı ortamlarda karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkma, konuşmacı hızı konuşma şekli farklılıklarıyla başa çıkma, gürültülü ortamda daha iyi anlama için ne yapılmalı gibi sorunları çözebilmek için, yaşam kalitesini artırabilmek için rehabilitasyon süreci önemlidir.