loader image
+90 542 155 46 48 info@ankaradilkom.com 9.00-19.00

MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Motor Konuşma Bozuklukları

Motor konuma bozuklukları nörolojik bir bozukluk nedeniyle kişinin konuşma eyleminde meydana gelen bozukluklardır. Oluşan nörolojik bozukluk sonucu kişinin konuşmayı planlama, programlama, kontrol etme, düzenleme süreçlerinde güçlükler görülmektedir.

9

KONUŞMA APRAKSİSİ

Konuşma apraksisi konuşma üretiminin ve planlı kas hareketlerinin motor planlanmasında güçlük yaşanmasıdır. Birey için ses, hece ve sözcükleri üretmek ve birleştirmek zordur; beynin konuşma organlarının hareketlerinin planlamada zorlanmasından kaynaklanır, beyin kas hareketlerinin koordinasyonunu sağlayamaz. Çocukluk çağı konuşma apraksisi, çocuğun konuşmayı planlamada güçlük çekmesi nedeniyle sözcükleri tutarsız hatalarla üretmesidir. Sözcük ve cümle uzunluğu arttıkça hatalı üretimler artar, anlaşılırlık azalır.

DİZARTRİ

Doğuştan ya da edinilmiş bir sinir sistemi hasarına bağlı olarak, konuşma sırasında kullanılan kasların tümünün veya bir kısmının işlevinde güçlük yaşanmasıdır.

Dizartrik konuşan kişiler dinleyicilerde mırıldanıyormuş izlenimi bırakabilir. Bu bireylerin dil, dudak, çene hareketlerinde sınırlılık gözlenebilir. Bireylerin seslerinde ve ses üretiminde yaşadıkları koordinasyon zorluğu ve kısıtlılık, konuşma anlaşılırlığının ve dil ezgisinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.